Susunan Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Kecamatan Moyudan Periode 2015-2020

PCA Moyudan

Penasehat

Hj. Siti Sutarti

Hj. Siti Karsum

Hj. Sri Unu Irsyad, BA

Pengurus Inti

Ketua Umum: Dra. Hj. Suharti

Ketua 1: Dra. Hj. Sita Winayah

Ketua 2: Murtinah, S.Pd ,MA.

Sekretaris Umum: Siti Kuswidarsih, S.Ag

Sekretaris 1: Waryanti, S.Pdi

Sekretaris 1: R. Lisna Yuliawati, A.Md 

Bendahara Umum: Agustin Purwati, S.Pd

Bendahara 1: Sukiyah, S.Pd

Bendahara 2: Yuli Kuswandari, S.Pd, M.Hum

Majelis Tabligh

Ketua 1: Sudarmi, BA

Ketua 2: Hj. Nur Hamidah, BA

Sekretaris 1: Dra. Hj. Tuniyem

Sekretaris 2: Hj. Dwi Khoiriyatun

Bendahara 1: Saniyem

Bendahara 1: Rokiyah

Anggota:

 • Dra. Hj. Mugiyati
 • Mugiyati Tentrem
 • Sri Sumarni

Majelis Dikdasmen

Ketua 1: Kholimah Purwiyanti, S.Pd

Ketua 2: Dra. Hj. Sri Purwanti

Sekretaris 1: Haniyah, S.Pd.I

Sekretaris 2: Triana Ratmiani, S.Ag

Bendahara 1: Suprismi, S.Pd

Bendahara 2: Sarmujiyati, S.Pd 

Anggota:

 • Sri Hardi Astuti, S.Pd
 • Dwi Sumarjanah, S.Pd.Aud
 • Dra. Sumirah

Majelis Kesehatan

Ketua 1: Hj. Sumardinah

Ketua 2: Hj. Sukarni, M.Kes

Sekretaris 1: Hj. Herlin Astuti, S.Pd

Sekretaris 2: Siti Nurjanah,S.Ag

Bendahara 1: Sri Budiyani, S.Ag

Bendahara 2: Tri Harini

Anggota:

 • Sri Purwantingsih, S.Pd

Majelis Ekonomi Dan Ketenegakerjaan

Ketua 1: Sri Ayem Budiarti, S.Pd

Ketua 2: Hasminingsih

Sekretaris 1: Indarsih

Bendahara 1: Dwi Sulistiyawati

Bendahara 2: Rubinem

Anggota:

 • Lajarini
 • Tri Endah Budiarti, S.Ag
 • Istinaroh
 • Sri Subekti
 • Sri Sunarti
 • Suryanti, S.Pd
 • Siti Rumtini
 • Muryanti

Majlis Kader dan Pembinaan Keluarga

Ketua 1: Mae Murti Hartiningsih, S.Ag

Ketua 2: Endah Puji Astuti, S.Pd

Sekretaris 1: Dwi Nurhayati

Sekretaris 2: Sri Muharmiyati 

Bendahara 1: Dra. Sri Nurwati

Bendahara 2: Harwiyati

Anggota:

 • Oneng Juwariyah, S.Pd
 • Fitri Nur Aini

Kesejahteraan Sosial

Ketua 1: Kunti Anisah, S.Ag

Ketua 2: Jasiyah, S.Ag

Sekretaris 1: Nugraheni Rahayu

Sekretaris 2: Gunarsih

Bendahara 1: Asniyati

Bendahara 2: Hj. Dwi Astuti

Anggota:

 • Dra. Galuh Widiastuti
 • Sudarminah

Majlis HAM

Ketua 1: Murwani Yekti, S.Ag. M.Si

Ketua 2: Sri Daryatun, S.H

Sekretaris 1: Hasti S.Ag

Sekretaris 2: Supriyati, S.Pd

Bendahara 1: Siti As’adiyah

Bendahara 2: Adminingsih

Anggota:

 • Sri Marzuniah
 • Sri Widiyati
 • Siti Zulzikhah

Majlis Lingkungan Hidup

Ketua 1: Rusmiasih, S.Pd

Ketua 2: Sutiyem

Sekretaris 1: Atika Nalattama, SH

Sekretaris 2: Lilih Nur Evi, S.E

Bendahara 1: Nurul Aini Kholidah

Bendahara 2: Sadiyem

Anggota:

 • Kawiyati
 • Purwanti
 • Susmamik

Lembaga Kebudayaan

Ketua 1: Dra. Sri Supadmi

Ketua 2: Murniati 

Sekretaris 1: Siti Nastiti, S.Pd

Sekretaris 2: Dra. Suratinem

Bendahara 1: Sunarti

Bendahara 2: Siti Mukaromah, S.Pd

Anggota:

 • Dwi Rumtini
 • Musdinem

BIHA

Ketua 1: H. Suisdialwan, MA

Ketua 2: Hj. Paridjah, S.Ag

Sekretaris 1: Hj. Suminem, BA

Sekretaris 2: H. Alfi Rahman, SE

Bendahara 1: Hj. Tin Suprihatin

Bendahara 2: Hj. Umi Jamiyati, BA

Anggota:

 • Hj. Darini
 • Hj. Siti Bakriyah
Scroll to Top